Wytyczne dotyczące dalszej działalności domów kultury.

Wytyczne dotyczące dalszej działalności domów, centrów i ośrodków kultury w czasie epidemii, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury, po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procedury wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury od dnia 13 sierpnia 2020:

1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.

2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności domów, centrów i ośrodków kultury, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.

3. Zaniechanie, do odwołania, organizacji wydarzeń dla grup ludzi powyżej 999 osób (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych a) maksymalnie 15 osób + 1 osoba prowadząca, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2, nie więcej niż 1 grupa dziennie.

5. Umożliwienie prowadzenia zebrań, spotkań KGW, stowarzyszeń i grup nieformalnych a) maksymalnie 50 osób z zachowaniem odległości 2 m,

6. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

7. Zaniechanie, do czasu wznowienia działalności kin i teatrów, projekcji filmów i wystawiania przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych w zamkniętych pomieszczeniach.

8. Drzwi Domu Kultury pozostają otwarte od godziny 8.00 do 16.00, jednak osoby, które nie muszą korzystać osobiście z usług biblioteki czy GOKSiT zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie 41 31 77 604, bądź mailowo gok@archiwum.dymarki.pl

BIBLIOTEKI:

Od dnia 13 sierpnia

Można korzystać z biblioteki w sposób otwarty, z zachowaniem wytycznych Biblioteki Narodowej, tzn. czytelnik nie ma wstępu do pomieszczeń biblioteki, nie może mieć kontaktu z książkami i półkami. Książki zostawia na stoliku przy wejściu do biblioteki, stamtąd również odbiera przygotowane do wypożyczenia książki

Skip to content