V REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU V REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ

Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Świętej
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu

10-11 MARCA 2018


ORGANIZATORZY:
WÓJT I RADA GMINY NOWA SŁUPIA
MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ ZE ŚWIĘTEGO KRZYŻA
przy współpracy
CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI

PATRONAT HONOROWY:
Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej
Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego

PATRONAT MEDIALNY:
Radio Kielce, TVP 3 Kielce, Echo Dnia

CELE PRZEGLĄDU:
Popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej
Odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych
Odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej – męki, śmierci i zmartwychwstania pańskiego

REGULAMIN:
Przegląd pieśni pasyjnej i pokutnej ma formułę konkursu. Dolna granica wieku uczestników wynosi 10 lat.

W przeglądzie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, ludowe zespoły śpiewacze, chóry dziecięco młodzieżowe, chóry dorosłe

ZGŁOSZENIEM NA PRZEGLĄD JEST WYPEŁNIONA KARTA ZGŁOSZENIOWA PRZESŁANA DO DNIA 28 lutego 2018

– informacje o wykonawcy (solista, zespół wokalny, ludowy zespół śpiewaczy, chór dziecięco-młodzieżowy, chór dorosłych)
– informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów)

KAŻDY WYKONAWCA WYKONUJE DWA UTWORY – PIEŚNI

TERMINARZ PRZEGLĄDU:
10.03.2018 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW – GODZ. 9.00 – BAZYLIKA MNIEJSZA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

11.03.2018 – KONCERT GALOWY V REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ  – GODZ. 16.00 – BAZYLIKA   MNIEJSZA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

OCENY I NAGRODY:
– Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretacja pieśni, ogólny wyraz artystyczny
– Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia

– Skład jury: dr Maria Zawartko  i dr Iwona Polak z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz przedstawiciel z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

UWAGI KOŃCOWE
– Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie
– Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, ciastko…)
–  Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
– Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zrejestrowanego materiału

ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ DO 28 lutego 2018 ROKU NA ADRES:

CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI
DYREKTOR PIOTR SEPIOŁO
tel./fax. 41-317-76-04; e-mail: gok@archiwum.dymarki.pl

karta gloszenia 2018 – do pobrania

Skip to content