Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia

Gminny Ośrodek Kultury Sportu I Turystyki w Rudkach realizuje projekt pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia”.


Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0030/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-05-01 do 2022-04-30.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Nowa Słupia w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i profilaktycznymi.

W ramach projektu utworzone zostanie pięć świetlic środowiskowych w miejscowościach: Rudki, Mirocice, Baszowice, Stara Słupia i Nowa Słupia. Ze świetlic skorzysta co najmniej 152 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Słupia. Pomieszczenia zostaną wyremontowane i wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W świetlicach prowadzone będą zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, z wykorzystaniem programowalnych robotów, zajęcia sportowe oraz zajęcia z języka angielskiego.

Skip to content