Osada Dymarkowa w Nowej Słupi otwarta dla zwiedzających!

ZWIEDZANIE

Centrum Kulturowo-Archeologicznego
w czasie pandemii Covid-19

sobota – niedziela w godz. 9.00 – 17.00
poniedziałek – piątek – nieczynne

 
Warunkiem wstępu do skansenu jest przestrzeganie zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego.
 

 1. Zwiedzanie z zachowaniem dystansu społecznego min. 2 m.
 2. Osoby zwiedzające skansen są zobowiązane do zakrywania ust
  i nosa.
 3. Każdy zwiedzający jest zobowiązany przed wejściem do osady
  do dezynfekcji rąk.
 4. Środki dezynfekcyjne znajdują się przy wejściu do osady.
 5. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz dotykania eksponatów
  i elementów ekspozycji.
 6. W przypadku złego samopoczucia należy poinformować
  pracownika osady.
Skip to content