Ogłoszenie o zamówieniu na usługi – zajęcia tematyczne dla uczestników projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia”

Kompleksowe zorganizowanie zajęć tematycznych dla uczestników projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia”

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ogłasza postepowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych na zorganizowanie zajęć tematycznych dla uczestników projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia”.

Zapraszamy do składania ofert na:

1) prowadzenie zajęć plastyki w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023). Zakres merytoryczny dostosowany do możliwości i wieku uczestników- dzieci do 18 roku życia oraz do ich zainteresowań.

2) prowadzenie zajęć muzyki w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023). Zakres merytoryczny zawierający także elementy tańca, dostosowany do możliwości i wieku uczestników- dzieci do 18 roku życia oraz do ich zainteresowań.

3) prowadzenie zajęć teatralnych w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023). Zakres merytoryczny dostosowany do możliwości i wieku uczestników- dzieci do 18 roku życia oraz do ich zainteresowań.

4) prowadzenie zajęć z informatyki w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023). Zakres merytoryczny obowiązkowo z podstawami programowania, np. w języku Scratch. Zajęcia o profilu rozwijającym oraz uzupełniającym wiedzę, odpowiednio do potrzeb i umiejętności uczestników – dzieci do 18 roku życia.

5) prowadzenie zajęć języka angielskiego w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023). Zakres merytoryczny zbieżny z programem nauczania w szkołach podstawowych oraz liceach, technikach, szkołach branżowych. Zajęcia o profilu rozwijającym, z naciskiem na komunikatywną znajomość języka oraz uzupełniającym wiedzę, odpowiednio do potrzeb i umiejętności uczestników- dzieci do 18 roku życia.

6) prowadzenie zajęć sportowych w ilości 589 h w 2022 r. oraz 301 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023). Zajęcia prowadzone częściowo w pomieszczeniach, częściowo na wolnym powietrzu, zależnie od dostępności infrastruktury oraz pogody. Dla dzieci do 18 roku życia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4a45f00-d74a-11ec-9a86-f6f4c648a056

Termin składania ofert: 2022-06-02, godzina 9:00

Sposób składania ofert: wyłącznie poprzez portal https://ezamowienia.gov.pl

Korespondencję dotyczącą zamówienia proszę kierować w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.gov.pl lub na adres e-mail: gok_rud@wp.pl (z wyjątkiem składania ofert).

Poniżej znajduje się komplet dokumentów dotyczących postępowania (plik dokumenty-zamowienie.zip).

Skip to content