OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie z dnia 29.08.2019 na prace remontowo-budowlane w budynkach świetlic w miejscowościach Nowa Słupia, Stara Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice.

W terminie do dnia13.09.2019 do godziny 15:00 złożono poniższe oferty:

LP Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Data i sposób złożenia
1 Usługi Remontowo
Budowlane Marcin Jagiełło
Ul. Naruszewicza 57, 25-628 Kielce 64 500,00 zł 02.09.2019, osobiście w formie papierowej
2 Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Jagiełło Ul. J.B. Puscha 16, 25-635 Kielce 91 020,00 zł 02.09.2019, osobiście w formie papierowej
3 Usługi Remontowo-Budowlane Sławomir Śnioch-Sławbud Ul. Łysogórska 190, 26-010 Bodzentyn 98 000,00 zł 12.09.2019, osobiście w formie papierowej
4 Przedsiębiorstwo Budowlane IREX Ireneusz Zieja, 25-528 Kielce Ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce 115 096,78 zł 13.09.2019, skan przesłany e-mailem
5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIO-MARCO Katarzyna Moskwa
Ul. Sandomierska 154 25-324 Kielce 92 250,00 zł 12.09.2019, skan przesłany e-mailem
6 Firma Handlowo Usługowa EFEKT Artur Gąsior Ul. Kolejowa 10, 26-006 Rudki 127 428,00 zł 13.09.2019, osobiście w formie papierowej

Pismem z dnia 16.09.2019 oferent: Usługi Remontowo Budowlane Marcin Jagiełło wycofał ofertę.

Informacja o wagach punktowych

Jedynym kryterium jest oferowana cena brutto.

Waga kryterium: 100%.

Oferta o najniższej cenie od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu uzyska 100 pkt.

Kolejne oferty otrzymają punktację wedle wzoru: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty ocenianej) * 100 = liczba punktów.

Na podstawie powyższego wzoru, ofertom przypisano następujące wagi punktowe:

LP Nazwa wykonawcy Cena brutto Waga punktowa
1 Usługi Remontowo Budowlane Marcin Jagiełło 64 500,00 zł ND – oferent wycofał dnia 16.09.2019 ofertę // oferta nie podlegała ocenie
2 Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Jagiełło 91 020,00 zł 100
3 Usługi Remontowo-Budowlane Sławomir Śnioch-Sławbud 98 000,00 zł 92,88
4 Przedsiębiorstwo Budowlane IREX Ireneusz Zieja, 25-528 Kielce 115 096,78 zł 79,08
5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIO-MARCO Katarzyna Moskwa 92 250,00 zł 98,67
6 Firma Handlowo Usługowa EFEKT Artur Gąsior 127 428,00 zł 71,53

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem.

Wybrana została oferta wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Jagiełło, Ul. J.B. Puscha 16, 25-635 Kielce.

Uzasadnienie: najniższa oferowana cena (91 020,00 zł brutto) – najwyższa liczba uzyskanych punktów (100,00).

Skip to content