Nowe zasady funkcjonowania GOK oraz bibliotek.

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
06.11.2020 roku, §7 pkt. 1 i 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Rudkach oraz Zarządzenia nr 01/XI/2020 Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach z dnia
06.11.2020 roku informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w
Nowej Słupi, jej Filie w Rudkach i w Dębnie oraz Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach zostają zamknięte na okres od 7
do 29 listopada.
BIBLIOTEKI obsługiwać będą interesantów wyłącznie w czwartki.
Pracownicy budynku administracji GOKSiT w Rudkach będą pracować w
trybie zamkniętym rotacyjnym.
Załatwianie spraw pilnych na terenie budynku GOKSiT odbywa się
wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem
merytorycznym i jeśli to konieczne po wyznaczeniu daty, godziny i
miejsca spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłonięcie ust i
nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).
Interesanci zakwalifikowani do obsługi bezpośredniej (tylko w
sprawach pilnych) zostaną umówieni na uzgodniony dzień i godzinę.
Pozostali Interesanci proszeni są o załatwianie spraw z użyciem
środków komunikowania:

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu:
  • Tel.: 41 317 76 04
 • za pomocą poczty elektronicznej: gok@archiwum.dymarki.pl
 • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
  w Rudkach, ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
 1. Organizacja zaplanowanych spotkań w Budynku GOKSiT w Rudkach
  będzie odbywać się według ustalonych grafików przy zachowaniu
  reżimu sanitarnego (zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans
  społeczny).
Skip to content