Muzeum


 www.muzeum-nowaslupia.pl Nowa Strona internetowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego oraz Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi.


Zobacz muzeum w 360 stopni

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rewelacyjne wyniki badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim spowodowały, że już w 1956 roku Muzeum Techniki podjęło inicjatywę zorganizowania specjalnej placówki muzealnej, która prezentowałaby tę tematykę.
Na lokalizację placówki wpłynęło odkrycie fragmentów starożytnych pieców hutniczych na skraju Nowej Słupi  bezpośrednio przy drodze wiodącej  na szczyt góry Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich, a więc w miejscu położonym na trasie szlaku turystycznego. Przyjęto bowiem założenie, aby budynek  placówki był równocześnie pawilonem ochronnym nad odkopanymi reliktami starożytnego hutnictwa.

Nowa placówka, która otrzymała nazwę Muzeum Starożytnego Hutnictwa, została otwarta 29 maja 1960 r. Spotkała się ona z  ogromnym zainteresowaniem.
Stopniowo wzbogacony zasób wiedzy o starożytnym hutnictwie spowodował w 1965 roku konieczność rozszerzenia ekspozycji, a w następnych latach potrzebę rozbudowy całej placówki, tak aby mogła ona również spełniać funkcję bazy dla dalszych prac badawczych. W 1967 r. oraz w pierwszej połowie 1968 roku nastąpiła rozbudowa obiektu.
9 czerwca 1968 roku odbyło się jego otwarcie, połączone z uroczystością nadania placówce imienia prof. Mieczysława  Radwana, tak bardzo zasłużonego dla rozwoju wiedzy o starożytnym hutnictwie świętokrzyskim.
W rozbudowanym Muzeum uwagę skupiają przede wszystkim fragmenty dawnych pieców hutniczych, odsłonięte i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami.
Ekspozycja uzupełniająca obrazuje terytorialny zasięg hutnictwa świętokrzyskiego, wyjaśnia technologię i organizację wytopów oraz prezentuje wyroby żelazne , wykonane z uzyskanego tą droga metalu. Przedstawione są również metody jakimi posługują się naukowcy w czasie prowadzenia badań. Muzeum posiada także specjalną pracownię, która stanowi bazę dla ekip badawczych.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
ul. Świętokrzyska 59
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 31 77 018
muzeum@archiwum.dymarki.pl

 

CK-A (osada starożytna)

Skip to content