IV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W
IV REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ

Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Świętej
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
na Świętym Krzyżu

18-19 MARCA 2017

 • ORGANIZATORZY:

WÓJT I RADA GMINY NOWA SŁUPIA
MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ ZE ŚWIĘTEGO KRZYŻA
przy współpracy CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI

 • PATRONAT HONOROWY:
  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
  Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtaszek
  Starosta Kielecki – Michał Godowski
 • PATRONAT MEDIALNY:
  TVP
  Radio Kielce
  Echo Dnia 
 • CELE PRZEGLĄDU:
  POPULARYZACJA PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ
  ODKRYWANIE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH PRZEZ ŚPIEW PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH I POKUTNYCH
  ODKRYWANIE TAJEMNICY WIARY KATOLICKIEJ – MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 • REGULAMIN:
  PRZEGLĄD PIEŚNI PASYJENJ I POKUTNEJ MA FORMUŁĘ KONKURSU. DOLNA GRANICA WIEKU UCZESTNIKÓW WYNOSI 10 LAT
  W PRZEGLĄDZIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ: SOLIŚCI, ZESPOŁY WOKALNE, LUDOWE ZESPOŁY ŚPIEWACZE, CHÓRY DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWE, CHÓRY DOROSŁE

ZGŁOSZENIEM NA PRZEGLĄD JEST WYPEŁNIONA KARTA ZGŁOSZENIOWA PRZESŁANA DO DNIA 10 MARCA 2017

– informacje o wykonawcy (solista, zespół wokalny, ludowy zespół śpiewaczy, chór dziecięco-młodzieżowy, chór dorosłych)
– informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów)

KAŻDY WYKONAWCA WYKONUJE DWA UTWORY – PIEŚNI

 • TERMINARZ PRZEGLĄDU:

18.03.2017 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW – GODZ. 9.00

BAZYLIKA MNIEJSZA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

19.03.2017  KONCERT GALOWY III REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PASYJNEJ I POKUTNEJ  – GODZ. 13.00 BAZYLIKA MNIEJSZA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

 • OCENY I NAGRODY:

– Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretacja pieśni, ogólny wyraz artystyczny
– Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia
– Każdy wykonawca otrzyma dyplom

– Skład jury: dr Maria Zawartko  i dr Iwona Polak z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Michał Stachurski  z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

 • UWAGI KOŃCOWE:

– Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie
– Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, ciastko…)
–  Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
– Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zrejestrowanego materiału

ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ DO 10 MARCA 2017 ROKU NA ADRES:

CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI
DYREKTOR PIOTR SEPIOŁO
tel./fax. 41-317-76-04; e-mail: gok@archiwum.dymarki.pl

 

karta_zgloszenia_2017 – do pobrania

Skip to content