Informacja o dofinansowaniu projektu z Budżetu Państwa

Projekt pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w kwocie 86 543,10 zł. Całkowita wartość projektu to
1 416 954,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-05-01 do 2022-07-29.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Nowa Słupia w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i profilaktycznymi. W ramach projektu utworzone zostanie pięć świetlic środowiskowych w miejscowościach: Rudki, Mirocice, Baszowice, Stara Słupia i Nowa Słupia.

Skip to content