Zasady uczestnictwa w Dymarkach w czasie pandemii Covid-19

Uwaga ważne:
Zasady uczestnictwa w Dymarkach na CK-A podczas Dymarek Świętokrzyskich Nowa Słupia 2020 w czasie pandemii Covid-19:
1. Zwiedzanie z zachowaniem dystansu społecznego min. 1.5m.
2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.
3. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy.
4. Środki dezynfekujące znajdują się przy wejściu oraz na terenie osady.
5. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i elementów ekspozycji.

UWAGA: Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

·         osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

·         osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

·         osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.

Organizatorzy wydarzenia dokonali aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

Obowiązkowe klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;

obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;

złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

uczestnik został poinformowany o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia regulaminem oraz informacjami zamieszczonymi przy wejściu na CK-A.

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

 Dane umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

 Zbieranie ich jest rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

 Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

Skip to content