ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

AKTUALIZACJA

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki przypomina, iż świetlice w miejscowościach Rudki, Nowa
Słupia, Baszowice, Mirocice i Stara Słupia pozostają otwarte i stosują szczególne zasady sanitarne i
organizacyjne z powodu stanu epidemicznego.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe postanowienia:
 Na świetlicę uczęszczać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
 Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji lub przejawiająca objawy
chorobowe (gorączka, kaszel, duszności, itp.) nie wolno przyprowadzać dziecka na świetlicę.
Przy przyprowadzaniu dziecka na świetlicę, rodzic bądź opiekun zobowiązany będzie wypełnić
oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (dostępne na miejscu) i wyrazić zgodę na pomiar temperatury
dziecka.
Przed przyprowadzeniem dzieci na świetlice prosimy o kontakt telefoniczny z GOKSiT pod numerem
41 317 76 04 w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zasady oraz załącznik nr 1 (oświadczenie dotyczące stanu zdrowia) można pobrać poniżej.

Skip to content