ZAPYTANIE OFERTOWE REALIZOWANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

REALIZOWANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach ogłasza w dniu 29.08.2019 zapytanie ofertowe dotyczące:

Prace remontowo-budowlane w budynkach świetlic w miejscowościach Nowa Słupia, Stara Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice.

CPV:

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 – Tynkowanie

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Szczegółowy zakres prac, wymagania techniczne i formalne znajdują się w załączonym pliku: zapytanie-ofertowe.pdf.

Udostępniamy rzut pionowy oraz zdjęcia sali w obiekcie w Rudkach, w celu ułatwienia wykonawcom kalkulacji ceny. Aby uzyskać pliki proszę kliknąć na link:

https://1drv.ms/u/s!AjNBHKkQrQLmg69ZXp-uxz9LYBSuQw?e=SZdGlr

Termin realizacji zamówienia: 18.10.2019

Miejsce i termin złożenia oferty:

– Termin złożenia oferty: 13.09.2019, do godziny 15:00.

– Ofertę należy złożyć w formie papierowej, opatrzoną podpisami i pieczęciami, w siedzibie zamawiającego (GOKSiT, ul. Stanisława Staszica 8, Rudki, 26-006 Nowa Słupia)

lub

– Skan oferty podpisanej i opatrzonej pieczęciami należy przesłać na adres e-mail zamawiającego: gok@archiwum.dymarki.pl.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze oferty (formularz-oferty.pdf).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach ogłasza w dniu 29.08.2019 zapytanie ofertowe dotyczące:

Prace remontowo-budowlane w budynkach świetlic w miejscowościach Nowa Słupia, Stara Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice.

CPV:

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 – Tynkowanie

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Szczegółowy zakres prac, wymagania techniczne i formalne znajdują się w załączonym pliku: zapytanie-ofertowe.pdf.

Załączony do ogłoszenia plik sala.rudki.zip zawiera rzut z wymiarami oraz zdjęcia sali w obiekcie w Rudkach, w celu ułatwienia oszacowania kosztów przez wykonawców.

Termin realizacji zamówienia: 18.10.2019

Miejsce i termin złożenia oferty:

– Termin złożenia oferty: 13.09.2019, do godziny 15:00.

– Ofertę należy złożyć w formie papierowej, opatrzoną podpisami i pieczęciami, w siedzibie zamawiającego (GOKSiT, ul. Stanisława Staszica 8, Rudki, 26-006 Nowa Słupia)

lub

– Skan oferty podpisanej i opatrzonej pieczęciami należy przesłać na adres e-mail zamawiającego: gok@archiwum.dymarki.pl.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze oferty (formularz-oferty.docx).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content