Wytyczne dotyczące dalszej działalności domów, centrów i ośrodków kultury.

Wytyczne dotyczące dalszej działalności domów, centrów i ośrodków kultury w czasie epidemii, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury, po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procedury wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury

1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.

2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności domów, centrów i ośrodków kultury, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.

3. Zaniechanie, do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych a) maksymalnie 10 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2), gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2, nie więcej niż 1 grupa dziennie.

5. Umożliwienie prowadzenia zebrań, spotkań KGW a) maksymalnie 15 osób z zachowaniem odległości 2 m, nie więcej niż 1 grupa dziennie

6. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

7. Zaniechanie, do czasu wznowienia działalności kin i teatrów, projekcji filmów i wystawiania przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych w zamkniętych pomieszczeniach.

Skip to content