”Świętokrzyskie tradycje – ocalić od zapomnienia – cykl warsztatów tradycyjnych rzemiosł”

W ramach projektu pn. ”Świętokrzyskie tradycje – ocalić od zapomnienia – cykl warsztatów tradycyjnych rzemiosł” dofinansowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża organizuje dla szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej tj. gmin Nowa Słupia, Łagów, Baćkowice, Brody Iłżeckie, Pawłów, Iwaniska, Waśniów warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone są na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi oraz w Domu Kultury w Rudkach. Ich celem jest wykorzystanie potencjału tradycyjnych, często zapomnianych rzemiosł  jak wikliniarstwo, garncarstwo, zielarstwo, rzeźbiarstwo czy kowalstwo i wykorzystanie tych lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego w tworzeniu produktów turystycznych.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów poszczególnych rzemiosł. Odbywać się będą w dniach 27 i 28 września oraz 3 i 4 października 2017 roku. W projekcie weźmie udział 8 szkół gimnazjalnych z terenu LGD. Warunkiem uczestnictwa w  warsztatach było przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej.

W programie warsztatów dla każdej grupy uwzględniono:

1. Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi
-warsztaty tradycyjnych rzemiosł na terenie CK-A w Nowej Słupi – wikliniarstwo, kowalstwo, zielarstwo, garncarstwo oraz rzeźbiarstwo.

Warsztaty zaaranżowane są w ten sposób, aby umożliwić realne uczestnictwo w pokazie, tj. próby samodzielnego wykonywania prezentowanych czynności( lepienie z gliny, przygotowywanie potraw, praca miechem i młotem kowalskim, plecenie koszy wiklinowych, nauka rzeźbiarstwa). Uczestnicząc w warsztatach uczniowie poznają jednocześnie starożytną historię Gór Świętokrzyskich. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych prezenterów związanych z rekonstrukcją historyczną i pokazami tradycyjnych rzemiosł.

2. Panel merytoryczny w Domu Kultury w Rudkach, którego elementami będą:
– wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości
– przykłady wykorzystania zasobów lokalnych do tworzenia produktów turystycznych
– tworzenie pomysłu na produkt turystyczny z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego – praca w grupach
– prezentacja pomysłów

Do projektu przystąpiły następujące szkoły:
Gminny Zespół Szkół w Łagowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach
Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach
Gimnazjum w Waśniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
Zespół Szkół w Rudkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content