>>> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI – ZAJĘCIA TEMATYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „UTWORZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE NOWA SŁUPIA” – II POSTĘPOWANIE.

Kompleksowe zorganizowanie zajęć tematycznych dla uczestników projektu „Utworzenie świetlic
środowiskowych w Gminie Nowa Słupia” – II Postępowanie.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ogłasza postepowanie w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych na zorganizowanie zajęć
tematycznych dla uczestników projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Nowa
Słupia” – II Postępowanie.
Zapraszamy do składania ofert na:
1) prowadzenie zajęć plastyki w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023).
Zakres merytoryczny dostosowany do możliwości i wieku uczestników- dzieci do 18 roku życia oraz
do ich zainteresowań.
2) prowadzenie zajęć muzyki w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023).
Zakres merytoryczny zawierający także elementy tańca, dostosowany do możliwości i wieku
uczestników- dzieci do 18 roku życia oraz do ich zainteresowań.
3) prowadzenie zajęć teatralnych w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia 30.06.2023).
Zakres merytoryczny dostosowany do możliwości i wieku uczestników- dzieci do 18 roku życia oraz
do ich zainteresowań.
4) prowadzenie zajęć z informatyki w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia
30.06.2023). Zakres merytoryczny obowiązkowo z podstawami programowania, np. w języku
Scratch. Zajęcia o profilu rozwijającym oraz uzupełniającym wiedzę, odpowiednio do potrzeb i
umiejętności uczestników – dzieci do 18 roku życia.
5) prowadzenie zajęć języka angielskiego w ilości 589 h w 2022 r. oraz 299 h w 2023 r. (do dnia
30.06.2023). Zakres merytoryczny zbieżny z programem nauczania w szkołach podstawowych oraz
liceach, technikach, szkołach branżowych. Zajęcia o profilu rozwijającym, z naciskiem na
komunikatywną znajomość języka oraz uzupełniającym wiedzę, odpowiednio do potrzeb i
umiejętności uczestników- dzieci do 18 roku życia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9556dd4-f535-11ec-9a86-
f6f4c648a056
Termin składania ofert: 2022-07-04, godzina 10:00
Sposób składania ofert: wyłącznie poprzez portal https://ezamowienia.gov.pl

Korespondencję dotyczącą zamówienia proszę kierować w formie elektronicznej za pośrednictwem
portalu https://ezamowienia.gov.pl lub na adres e-mail: gok_rud@wp.pl (z wyjątkiem składania
ofert).
Poniżej znajduje się komplet dokumentów dotyczących postępowania (plik dokumenty-zamowienie-
2.zip
).

Skip to content