Narodowe Centrum Kultury

Dziękujemy NCK za dofinansowanie zadania pod nazwą: „W kręgu żelaza”- widowisko historyczne.

 

 

 

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017”

„Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura – Interwencje 2017”

Skip to content