Stowarzyszenie „Razem dla Mirocic

Działania Stowarzyszenia „Razem dla Mirocic

Koło Gospodyń Wiejskich w Mirocicach istnieje od 8 marca 2008r. Przewodniczącą Koła jest pani Beata Zawrzykraj. Należy tu wspomnieć, że od poprzedniego spotkania zaistniały w naszej organizacji pewne zmiany. Koło Gospodyń w tym roku przekształciło swoją formę i stało się Stowarzyszeniem, a jego pełna nazwa brzmi „Stowarzyszenie – Razem dla Mirocic”
Działalność Stowarzyszenia realizuje swoje założenia statutowe poprzez promocję wsi Mirocice oraz gminy Nowa Słupia w powiecie, województwie, Polsce, a nawet można powiedzieć Europie ( w wakacje gościłyśmy w naszej świetlicy wiejskiej w Mirocicach delegację z Węgier. Goście otrzymali od nas pamiątki ręcznie przez nas wykonane podczas naszych kursów).

Nasza działalność skupia się jednak przede wszystkim wokół naszej miejscowości oraz naszej gminy. Czyli obejmuje:
– promocję
– integrację społeczeństwa
– wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– wspieranie działalności szkoły
– wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
– oraz wspieranie kobiet z terenów wiejskich
Nie chciałybyśmy tu Państwa zanudzać i przedstawiać wszystko to co już Państwo słyszeli w ubiegłym roku, na poprzednim naszym spotkaniu. Pragniemy tylko przedstawić najważniejsze nasze działania, które zaistniały w ciągu ostatniego roku.

Nadal współpracujemy z kielecką firmą „Delta”, która zajmuje się pisaniem programów i realizacją szkoleń. W ramach współpracy odbyły się już darmowe zajęcia aerobiku, w których uczestniczyły nie tylko panie z Mirocic oraz darmowe szkolenia dla bezrobotnych pań z Mirocic i z gminy Nowa Słupia, a były to kursy:
1. „Bukieciarstwa” oraz „Dekuparzu” – I właśnie w tym miejscu pragniemy Państwu zaprezentować prace wykonane przez uczestniczki szkoleń. Zapraszamy również do świetlicy wiejskiej w Mirocicach, gdzie będziecie Państwo mogli podziwiać wszystkie nasze prace oraz interesujący wystrój sali.
W planach mamy następne projekty i szkolenia (pierwszy z nich to kurs wizażu)
W ramach naszych działań jest również wspieranie społeczności lokalnej i współpraca z instytucjami. Dlatego też w okresie wakacyjnym zorganizowałyśmy przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkołą w Mirocicach charytatywny Festyn Rodzinny, z którego zebrane fundusze (z zakupu fantów oraz sprzedaży ciast i kiełbasek) zostały przekazane Szkole w Mirocicach na remont korytarza górnego. Podczas festynu dzieci mogły skorzystać z bezpłatnego dmuchanego placu zabaw.
Kolejnym działaniem wspierającym społeczność lokalną było zbiórka funduszy oraz darów w naszej gminie na rzecz pogorzelca pana Adama Gołębskiego. Zbiórka ta odbyła się po inicjatywie Radnych, Sołtysów z naszej gminy, przedstawicieli GOPSu oraz mieszkańców sołectwa Mirocice.
W tym miejscu pragniemy serdaczynie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie tych akcji. Trudno tu wymienić wszystkich, gdyż darczyńców trzeba by liczyć w setkach osób. Możemy jedynie powiedzieć i obiecać, że wszyscy, którzy nam pomogli, a szczególnie pomogli Szkole w Mirocicach i panu Gołębskiemu mogą liczyć na naszą wdzięczność i pomoc w podobnych akcjach.
Należy też wspomnieć, że uczestniczyłyśmy w uroczystościach i imprezach organizowanych przez naszą gminę, tzn.
– Dymarkach świętokrzyskich, Jarmarku świętokrzyskim, święcie ognia, festynie w Baszowicach, a także byłyśmy z naszymi przedstawieniami kabaretowymi na festynie rodzinnym w Śniadce.
Tu pragnę przypomnieć, że działalność naszego stowarzyszenia to również możliwość samorealizacji dla naszych członkiń, czyli realizowanie naszych marzeń z dzieciństwa o zaistnieniu na wielkiej scenie. Może nie jesteśmy idealne, i na pewno nie robimy tego doskonale, ale bardzo dobrze się przy tym bawimy, i mamy nadzieję, że państwo bawią się choć troszkę. Mamy nadzieję również, że choć niektórym znane są nasze przedstawienia „Czerwony Kapturek” „Przedszkolaki”, czy też „Koncert Życzeń”.
I może na tym zakończę prezentacje, ponieważ nie chciałabym dłużej Państwa zanudzać, ale pragnę obiecać, że nie spoczniemy na laurach i nadal będziemy aktywnie uczestniczyć w życiu gminy, województwa, a przede wszystkim będziemy starać się integrować i wspierać rozwój naszej pięknej miejscowość Mirocice.

Skip to content