WESOŁE KUMOSZKI

Zespół śpiewaczy  WESOŁE KUMOSZKI powstał w 2005 r. Działa  przy Związku Emerytów i Rencistów w Nowej Słupi, panie z zespołu tworzą jednocześnie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Słupi. Przewodniczącą Koła jest pani Danuta Surgiel.

WESOŁE KUMOSZKI uświetniają swoimi występami wszystkie uroczystości gminne oraz reprezentują gminę Nowa Słupia na imprezach powiatowych i wojewódzkich (Jarmark Świętokrzyski, Dymarki Świętokrzyskie, Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych).

 

Skip to content