Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, Rudki ul. Górnicza 17, 26-006 Nowa Słupia

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 41/3177604, e-mail: gok@archiwum.dymarki.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań CDGŚ – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne jako niezbędne do załatwiania spraw w CDGŚ.

 

Skip to content