53 i pół, czyli Dymarki 2020!


║ Dymarki w 2020 roku się odbędą! Sercem Dymarek Świętokrzyskich Nowa Słupia zawsze były pokazy Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i rekonstrukcje historyczne. Cieszymy się, że dzięki zdjęciu części obostrzeń jesteśmy w stanie dla was zorganizować piknik historyczny w Nowej Słupi! ???


DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE 53 i PÓŁ 8-9 sierpnia 2020

Centrum Kulturowo- Archeologiczne Nowa Słupia
PROGRAM:

 1. Wytop żelaza w starożytnej Polsce ok. 2000 lat temu.
 2. Pokazy strojów rzymskich i barbarzyńskich.
 3. Pokazy uzbrojenia rzymskiego.
 4. Pokazy uzbrojenia barbarzyńców z ziem polskich i nie tylko.
 5. Manewry wojsk rzymskich i wandalskich.
 6. Pokaz rzymskich machin wojennych.
 7. Pokaz musztry rzymskiej.
 8. Życie w wiosce wandalskiej w czasach rzymskich.
 9. Życie w rzymskim forcie granicznym.
 10. Pokazy batalistyczne – bitwy barbarzyńców i Rzymian.
 11. Targ niewolników – jak rzymianie i barbarzyńcy oceniali wartość „mówiących narzędzi”.
 12. Defilada Barbarzyńców i Rzymian oraz atrakcje – niespodzianki.

Wszystkie prezentacje na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych, opracowań naukowych oraz badań doświadczalnych. Komentarz naukowy: prof. Bartosz Kontny (Uniwersytet Warszawski)

Uwaga: W tym roku podczas Dymarek Świętokrzyskich Nowa Słupia odbędzie się jedynie część archeologiczna i historyczna. Nie będzie koncertów gwiazd, ani festiwalu kultury ludowej.

Cennik:

10 zł – Bilet normalny

8 zł – Bilet ulgowy – młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, karta dużej rodziny.

dzieci do lat 5 – wejście za darmo

mieszkańcy Gminy Nowa Słupia – wejście za darmo za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym zameldowanie na terenie gminy .


Skip to content