Regulamin – bardzo ważne

UWAGA dotyczy DYMAREK ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.dymarki.pl:

 1. Dokumentem upoważniającym do przebywania na terenie imprezy jest:
  A. oryginalny bilet wstępu do nabycia w kasach biletowych w dzień imprezy za gotówkę:
  a) 15 zł – bilet normalny – osoby dorosłe
  b) 10 zł – bilet ulgowy – dzieci od  lat 7, młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby czynnej osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści
  c) 8 zł – mieszkańcy Gminy Nowa Słupia – za okazaniem dokument ze zdjęciem potwierdzający zameldowanie na terenie gminy.
  d) WEJŚCIÓWKA przysługuje czynnym uczestnikom akcji oddawania krwi organizowanej przez Klub HDK nr 555 przy Stowarzyszeniu Zdrowy Człowiek „EMERYK z Nowej Słupi z dokumentem tożsamości. Wejściówka jest na jeden dzień, po opuszczeniu terenu imprezy TRACI WAŻNOŚĆ.

Dokument upoważniający do ulgi należy okazać także na każdorazową prośbę służb porządkowych organizatora.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi, ulga ta nie przysługuje.

BILET UPOWAŻNIA DO JEDNORAZOWEGO WEJŚCIA NA DYMARKI PO UPUSZCZENIU TERENU IMPREZY BILET TRACI WAŻNOŚĆ

e) Dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny.
f) Dzieci do lat 12 wpuszczane są tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych opiekunów.

http://archiwum.dymarki.pl/dymarki-swietokrzyskie/regulamin

Skip to content